Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

ineedrest
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda viaklvg klvg
ineedrest
6099 9e0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaklvg klvg
0297 0f76

serious:

who were you?

ineedrest
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaklvg klvg
Never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength. Then it can never be your weakness. Armour yourself in it, and it will never be used to hurt you.
— George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire
(via minuty)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxghd xghd
ineedrest
Z czego wynika tak niska samoocena? Z tego, co zwykle - z programowania, któremu zostaliśmy kiedyś poddani. Z tego, że większość z nas słyszała dwadzieścia "nie" na jedno "tak", dziesięć "źle to robisz" na jedno "dobrze to robisz" i pięć "jesteś głupi" na każde "jesteś wspaniały"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaxghd xghd
ineedrest
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaxghd xghd
ineedrest
6949 767d
Reposted fromoneisdarkoneislight oneisdarkoneislight viaklvg klvg
1479 8205 500

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

Reposted frompocketsfullofpixies pocketsfullofpixies viaklvg klvg
ineedrest
2908 8791 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaklvg klvg
ineedrest
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaklvg klvg

December 20 2017

ineedrest
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaklvg klvg
ineedrest
1627 3cdd 500
Reposted fromministerium ministerium viaxghd xghd

October 21 2017

ineedrest
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasztukamatorka sztukamatorka
ineedrest
4926 c037
Reposted fromteawho teawho viaszydera szydera
ineedrest
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapouler pouler
ineedrest
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viapouler pouler
ineedrest
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viapouler pouler
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl