Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

ineedrest
3337 3e38 420
Reposted frommistic mistic viaszydera szydera
ineedrest
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
ineedrest
2882 fde0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
ineedrest
ineedrest
2968 d52c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
ineedrest
3748 e983 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
ineedrest
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaszydera szydera
ineedrest
0821 6c81 420
Reposted fromnyaako nyaako viawishyouwerehere wishyouwerehere
ineedrest
5663 656a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
ineedrest
ineedrest
Gdybym częściej słuchała swojej intuicji, byłabym dziś pewnie na jakimś innym skrzyżowaniu życia. Nie wiem czy lepszym czy gorszym, ale na pewno usytuowanym w innej rzeczywistości, ze spisem zupełnie innych wydarzeń i dominem zupełnie innych decyzji. 
Często o tym myślę, gdy znów rozbijam łeb o jakieś przydrożne drzewo... 
— "Moje wyspy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
ineedrest
1274 e7b6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
ineedrest
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
ineedrest
7020 5dfa 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianezavisan nezavisan
ineedrest

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
ineedrest
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianezavisan nezavisan
ineedrest
8467 8669 420
Reposted frommalice malice vianezavisan nezavisan
5471 2013 420
Reposted fromdivi divi viaBloodMoon BloodMoon
ineedrest
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacappaque cappaque
ineedrest
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl