Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

ineedrest
2358 6bdc 500
Reposted fromkaraibski karaibski viaxghd xghd
0104 c60a
Reposted fromamatore amatore viaxghd xghd
0817 0baf 500
Reposted fromanananana anananana viaxghd xghd
ineedrest
ineedrest
7190 84f5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaxghd xghd
ineedrest
6963 bc44
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaxghd xghd
ineedrest
Reposted fromFlau Flau viaxghd xghd
ineedrest
8804 b825
Reposted frommyselfwonderland myselfwonderland viaxghd xghd
ineedrest
5075 4fbe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaxghd xghd
ineedrest
5071 6602
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaxghd xghd
ineedrest
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxghd xghd
Q: What’s the first thing you do when you wake up in the morning?
M: Wish I hadn’t.
— Morrissey (Q Magazine, 1995)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxghd xghd
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaxghd xghd
ineedrest
2761 e6db
Reposted fromcorkeyL corkeyL viaxghd xghd
ineedrest
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viaxghd xghd
ineedrest
3935 29a1
Reposted fromTankistD TankistD viaklvg klvg
ineedrest
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaklvg klvg
ineedrest

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaklvg klvg
8971 1f36
0297 0f76

serious:

who were you?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl