Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

ineedrest
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
ineedrest
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
ineedrest
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
ineedrest
3463 4f10 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadunkellicht dunkellicht
ineedrest
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
ineedrest
1074 a329 500
Reposted fromwooles wooles viadunkellicht dunkellicht
ineedrest
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadunkellicht dunkellicht
ineedrest
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viadunkellicht dunkellicht
ineedrest
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viacalifornia-love california-love

October 22 2018

ineedrest
“(...) dlaczego jesteśmy w stanie kochać ludzi, którzy ani trochę na tę miłość nie zasługują, a innych godnych naszej uwagi, mijamy bez słowa?”
— Lucy M. Montgomery
Reposted fromxalchemic xalchemic viaklvg klvg
ineedrest
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaklvg klvg
ineedrest
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss viaklvg klvg
ineedrest
Lubię głowić się i lubię lubić. Lubię łudzić się i łudzę ludzi, że odcinam się, by ich nie nudzić. 
— Klaus Mitffoch, O głowie
Reposted fromnezavisan nezavisan viaklvg klvg

September 14 2018

ineedrest
9511 55b2 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaxghd xghd
ineedrest
5657 ac1f 500
Rupi Kaur - Słońce i jej kwiaty.
Reposted fromnutt nutt viaklvg klvg

September 13 2018

0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
ineedrest
ineedrest
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
ineedrest
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viadontaskmewhy dontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl