Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
ineedrest
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viaszydera szydera
ineedrest
4016 0867
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
ineedrest
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth viaszydera szydera
ineedrest
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane vianezavisan nezavisan
ineedrest
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
ineedrest
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
ineedrest
1663 f20c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 01 2017

ineedrest
3373 5a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMissMurder MissMurder
ineedrest
Jest w niej coś, do czego nie chciała się przyznać.
— Nicholas Sparks "Ostatnia piosenka""
Reposted fromszyszka szyszka viaMissMurder MissMurder
ineedrest
1645 4ad7 500
ineedrest
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaMissMurder MissMurder
ineedrest

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viacappaque cappaque
ineedrest
7869 e01f 500
Reposted fromdusix dusix viacappaque cappaque
ineedrest
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viasztukamatorka sztukamatorka
9391 75cb
Reposted frombylejaka bylejaka viaszydera szydera
ineedrest
Odezwij się do mnie. Próbuję przyciągnąć Cię myślami, całym potokiem perwersyjnych wizji. Nie umiem wyłączyć kanału "TY" w mojej głowie, mimo iż nie opłacam abonamentu, to wciąż Cię oglądam. Nielegalnie przesuwam fragmenty naszej przeszłości i czekam na dalszy ciąg. Zadzwoń, napisz, cokolwiek. Udowodnij, że nie jesteś tylko fikcyjnym bohaterem mojej wyobraźni.
— Alicja Kostrzak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl