Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

ineedrest
0354 3b8c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabooze booze
ineedrest
1064 a742 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viabooze booze
ineedrest
0537 c692 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadisheveled disheveled
ineedrest
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
ineedrest
9260 821b
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
ineedrest
7031 3fd9 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaszydera szydera
ineedrest
6035 b352
ineedrest
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
ineedrest
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
ineedrest
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viaboli boli
ineedrest
ineedrest
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaboli boli
ineedrest
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaboli boli
ineedrest
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viadiedrunk diedrunk
ineedrest
9337 ecc8 500
Reposted fromwomansplace womansplace viadiedrunk diedrunk
ineedrest
1467 d9c0 500
Reposted fromverronique verronique viaboli boli

October 25 2018

ineedrest
Reposted fromposzum poszum viaszydera szydera
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl