Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

ineedrest
8966 0595 420
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
ineedrest
You don't know what you need in your life until you figure out who you are and so I find too many people rush into relationships without really recognizing and being fully aware of what they need from a relationship.
— Jay Shetty
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
ineedrest
You get to where you want in life, just not in the way you imagined.
— Jay Shetty
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
3563 5e02 420
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled

July 13 2019

9169 892b 420
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
ineedrest
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
ineedrest
5349 2632 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacappaque cappaque
5968 2588 420
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viacappaque cappaque
ineedrest
 Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromlovvie lovvie viamarvelous marvelous
ineedrest
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacappaque cappaque
ineedrest
5103 1cee 420
Reposted fromnyaako nyaako viacappaque cappaque
ineedrest
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacappaque cappaque
ineedrest
5524 f852 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
ineedrest
1831 936a 420
Masz piękną duszę i dupę, mam Cię za sztukę i sztukę. Cyniczny Romantyzm
Reposted fromRowena Rowena viacappaque cappaque
ineedrest
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viacappaque cappaque

July 09 2019

ineedrest
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatake-care take-care
ineedrest
5348 30f8 420
Reposted fromkarahippie karahippie viatake-care take-care
ineedrest
6137 d736 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabooze booze
ineedrest
4898 deb0 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaolimpia olimpia
ineedrest
7145 7078 420
Reposted fromverronique verronique viaolimpia olimpia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl