Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

ineedrest
Wszystko przepadło. Wszystko się rozsypało. Życie w totalnym rozpadzie. Co było pewnikiem, zostało zaprzeczone. Co miało trwać wiecznie – umarło.
— Anka Mrówczyńska - Psychiatryk
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ineedrest
9954 04d5 420
ineedrest
ineedrest
8235 7f50 420
ineedrest
2359 427f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
ineedrest
1357 7278 420
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
ineedrest
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky
ineedrest
ineedrest
ineedrest
2098 5b35 420
Reposted froms3 s3 viabooze booze
ineedrest
2890 d10b 420
Reposted frompiehus piehus viabooze booze
ineedrest
8557 277f 420
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatake-care take-care
ineedrest
1386 145e 420
Reposted fromnutt nutt viatake-care take-care
ineedrest
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viatake-care take-care
ineedrest
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
ineedrest
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
ineedrest
3755 4d5b 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatake-care take-care
ineedrest
4485 9ac4 420
Reposted fromhrafn hrafn viatake-care take-care
ineedrest
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl